Descrierea agentului dăunător

Îngălbenirea sau clorozarea frunzelor de la bază. Înfrățire scăzută.