Descrierea agentului dăunător

Îngălbenirea sau necrozarea frunzelor de la bază. Plante slab dezvoltate.