Descrierea agentului dăunător

Se manifestă începând cu frunzele bătrâne prin clorozarea acestora. Dezvoltarea plantelor este redusă.