Descrierea agentului dăunător

Agentul patogen - Potato leaf roll virus face parte din grupa Luteovirus. Vectorul principal al acestui virus este vectorul Myzus persicae. În timpul perioadei de vegetație, plantele infectate prezintă marginile frunzelor din vârful tulpinii curbate spre fața superioară și ușor răsucite. Într-o fază mai avansată a bolii, se răsucesc toate frunzele, acestea devenind aspre, tari, sfărâmicioase. Plantele care cresc din tuberculii infectaţi au talia redusă şi internodiile scurte. Mijloace de transmitere: • Prin material de plantare contaminat • Afidele pot să transmită virusul.