Descrierea agentului dăunător

Agentul patogen este bacteria Clavibacter michiganensis sp. Sepedonicus. Bacteria este transmisă de la un an la altul prin intermediul tuberculilor bolnavi. La plantele bolnave, infectarea tuberculilor se face prin stoloni. Primele simptome apar in zona de prindere a tuberculilor, apoi bacteria circulă prin vasele conducătoare. Plantele atacate manifestă către sfârsitul perioadei de vegetație o ușoară veștejire a frunzelor inferioare și îngălbenire înainte de uscare. Mijloace de transmitere: • Prin material de plantare contaminat • Mașinile de plantat folosite în terenuri unde se manifestă boala • Gândacul de Colorado sau păduchele verde pot să transmită bacteria.