Descrierea agentului dăunător

Infecția se instalează pe frunze sau pe tulpină, dar în caz de atac sever , toată căpățâna este acoperită de un putregai apos, însoțit de o pâslă albă. Pe țesuturile afectate se dezvoltă scleroți negri ce reprezintă fructificațiile ciupercii. Țesuturile atacate se înmoaie și se brunifică. Ciuperca rezistă pe timpul iernii, sub formă de scleroți.