Descrierea agentului dăunător

Fuzarioza este o boală periculoasă, este provocată de Fusarium oxysporium, o ciupercă transmisă de sol, ce infectează plantele prin rădăcini  și colonizează vasele xilemului. Fuzarioza se dezvoltă cu precădere unde există un exces de azot și un nivel mai redus de potasiu, dar și în solurile nisipoase. La plantele afectate , se observă îngălbenirea treptată a plantei, care este îinsoțitaă de ofilire. Ofilirea se explică prin aceea că agentul patogen afectează vasele conducătoare, interferând grav în nutriția și alimentarea plantei cu apă, ducând într-un final la moartea plantei.