Descrierea agentului dăunător

Ciuperca Spongospora subterranea atacă toate părţile subterane ale plantei de cartof. Precipitațiile favorizează apariţia bolii, mai ales pe solurile nisipoase şi mai puţin în cele argiloase. Boala nu produce pierderi cantitative semnificative, însă depreciează aspectul comercial. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute favorizează atacul pe tuberculi. Agentul patogen supravieţuieşte în sol, dar şi pe tuberculii atacaţi care asigură principalul mijloc de transmitere de la o solă la alta.

Articole utile