Descrierea agentului dăunător

Este o boală prezentă în toate zonele unde se cultivă cartoful. Microorganismul Streptomyces scabies este polifag. Boala nu produce pierderi cantitative, însă depreciează aspectul comercial. Cea mai importantă sursă a bolii o reprezintă tuberculii bolnavi plantaţi, mai ales în solurile uşoare, nisipoase, în special în verile secetoase.

Articole utile