Publicat în Combaterea dăunătorilor

Larvele sunt atrase inclusiv de semințele care germinează, prin emisiile de CO2 specifice proceselor metabolice ce au loc la nivel radicular. Se pot deplasa în sol pe distanțe relativ mari (50 cm), o singură larvă având posibilitatea să ajungă la mai multe plante în timp scurt. Nu atacă doar rădăcinile plantelor tinere, care sunt și cele mai vulnerabile, ci și pe cele ale plantelor mature. Ajung de multe ori până la colet, de unde retează planta. Rezultatul este unul singur: distrugerea culturii în proporție de 20 – 70%, în funcție de agresivitate și de gradul de dăunare al vetrei.

Dăunători precum viermele sârmă (Agriotes spp.), viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) și buha semănăturilor (Agrotis spp.) rămân o amenințare redutabilă pentru fermieri, mai ales că, în caz de atac masiv, capacitatea de producție a plantelor este compromisă. Noul insecticid PICADOR 1,6 MG reprezintă o soluție eficientă în combaterea cu succes a celor trei dăunători, oferind și avantajul menținerii protecției pe termen lung.

PICADOR® 1,6 MG se prezintă sub formă de granule cu aplicare în sol, care, odată încorporate în patul germinativ, constituie o barieră în jurul seminței, oferind protecție împotriva larvelor care atacă semințele sau părțile subterane ale plantelor tinere. Substanța activă, cipermetrin 1,6 g/kg, face parte din grupa chimică a piretroizilor de sinteză și se comportă ca o neurotoxină cu acțiune rapidă asupra axonilor din sistemul nervos periferic si central al insectelor, interacționând cu canalele de sodiu și cauzând hiperactivitate și paralizie.

3 dăunători, un singur mod de atac

Cel mai periculos stadiu al acestor dăunători pentru plantele de porumb este cel larvă matură, pentru că atacul se manifestă subteran și are loc în vetre, astfel încât acțiunea asupra lor trebuie foarte atent prevenită și localizată. Stadiile larvare finale prezintă aparat masticator suficient dezvoltat încât să poată roade părțile subterane ale plantei, cu care se hrănesc, distrugând astfel suprafețe semnificative din cultură.

Larvele sunt atrase inclusiv de semințele care germinează, prin emisiile de CO2 specifice proceselor metabolice ce au loc la nivel radicular. Se pot deplasa în sol pe distanțe relativ mari (50 cm), o singură larvă având posibilitatea să ajungă la mai multe plante în timp scurt. Nu atacă doar rădăcinile plantelor tinere, care sunt și cele mai vulnerabile, ci și pe cele ale plantelor mature. Ajung de multe ori până la colet, de unde retează planta. Rezultatul este unul singur: distrugerea culturii în proporție de 20 – 70%, în funcție de agresivitate și de gradul de dăunare al vetrei.

Viermele sârmă (Agriotes spp.) începe atacul primăvara, la temperaturi peste 8-9° Celsius, când migrează din sol către stratul superficial, la 5 cm adâncime față de suprafață. Semnele apariției lor se recunosc după golurile din cultură, iar pragul economic de combatere este de 2-3 larve/m2. Plantelor atacate li se îngălbenesc frunzele, se opresc din creștere și, în final, se usucă.

Viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) se hrănește și cu semințele aflate în germinație, dar și cu rădăcini sau coleoptil, perforând până la nivelul coletului. Ca urmare, plantele nu se mai pot susține și se prăbușesc, luând forma gâtului de gâscă. Dacă rădăcinile sunt foarte afectate, plantele de cultură nu supraviețuiesc. Mai mult decât atât, galeriile săpate în organele plantelor creează un mediu favorabil patogenilor, precum fuzarioza sau tăciunele.

Buha semănăturilor (Agrotis spp.) este una dintre cele mai dăunătoare insecte pentru culturi. Larvele tinere se hrănesc cu frunzele tinere de la suprafață, iar larvele adulte coboară în stratul superficial al solului, unde retează planta în zona coletului, sapă galerii în organele subterane ale plantei sau rod semințele în fază germinativă și rădăcinile tinere. Rata de dăunare este foarte ridicată (o singură larvă se poate deplasa pe teritoriul ocupat de 8-10 plante). Atacul este evidențiat prin golurile provocate în cultură, fermierul fiind nevoit, de multe ori, să re-însămânțeze.

Eficacitatea PICADOR 1,6 MG împotriva dăunătorilor – rezultate din teren

Rezultatele din 5 loturi experimentale (Franța, Arvalis), derulate pe parcursul a 4 ani consecutivi, au demonstrat eficacitatea tratamentului cu PICADOR® 1,6 MG în combaterea viermelui sârmă (Agriotes spp.):

  • Aproape jumătate din plantele netratate au fost atacate de viermele sârmă
  • Productivitatea parcelelor tratate cu PICADOR® 1,6 MG a fost mai mare cu 34% față de cele netratate
  • Producțiile din loturile tratate cu PICADOR® 1,6 MG le-au depășit pe cele în care s-au semănat semințe tratate cu mai mult de 8%.

Rezultatele din 2 loturi experimentale (Franța), au arătat că insecticidul PICADOR® 1,6 MG, aplicat în doză de 12 kg/ha, a avut 87% rată de eficiență împotriva viermelui vestic al rădăcinilor (Diabrotica virgifera virgifera), respectiv: 

  • Eficacitate sporită cu aproape 30% față de produs competitor aplicat în doză mai mare
  • Aceeași eficacitate cu a unui produs competitor, aplicat în doză mai mare
  • Acțiune mult mai eficientă față de un produs cu aceeași substanță activă, dar în concentrație înjumătățită.

Răsfoiți și Pliantul Picador

Referințe dăunători

Buha semănăturilor

Agrotis segetum

Viermele vestic al rădăcinilor de porumb

Diabrotica virgifera virgifera

Viermele sârmă

Agriotes spp.

Ai nevoie de consultanță de specialitate?