Publicat în Creșterea productivității

PANNON STARTER reprezintă o alegere foarte utilă, întrucât construiește în jurul seminței un perimetru bogat în nutrienți, disponibili 100% pentru plantele de cultură. Produsul ajută la eliminarea carențelor induse în primele faze de vegetație la porumb și floarea-soarelui, asigurând eficientizarea utilizării nutrienților din sol. Asigurarea de fosfor și zinc la semănat susține promovarea creșterii rădăcinilor și a sistemului radicular, ceea ce poate duce la o mai bună absorbție a nutrienților și la o rezistență crescută la stresurile de mediu.

Indiferent de regimul hidric al solului la momentul semănatului, fertilizanții microgranulați reprezintă o pârghie de siguranță pentru startul în vegetație. Substanțele nutritive de care dispune sămânța sunt limitate; odată cu germinarea, aceasta are nevoie de o sursă suplimentară, greu de accesat din rizosferă, mai ales în condiții climatice nefavorabile (de exemplu, temperaturi scăzute sau secetă).

Avantajul PANNON STARTER – multiple puncte de contact cu semințele

PANNON STARTER reprezintă o alegere foarte utilă, întrucât construiește în jurul seminței un perimetru bogat în nutrienți, disponibili 100% pentru plantele de cultură. Furnizarea de azot, fosfor, sulf și zinc la începutul dezvoltării este esențială atât pentru ca germinația să fie uniformă, iar plantele să înregistreze o evoluție echilibrată în primele fenofaze, cât și pentru dezvoltarea unui sistem radicular robust.

Produsul ajută la eliminarea carențelor induse în primele faze de vegetație la porumb și floarea-soarelui, asigurând eficientizarea utilizării nutrienților din sol. Asigurarea de fosfor și zinc la semănat susține promovarea creșterii rădăcinilor și a sistemului radicular, ceea ce poate duce la o mai bună absorbție a nutrienților și la o rezistență crescută la stresurile de mediu.

Teste experimentale efectuate în Ungaria
Teste experimentale efectuate în Ungaria - diferență de dezvoltare radiculară la porumb

Fosfor solubil în apă – ușor de absorbit în plantă

Fosforul intensifică dezvoltarea radiculară, susține legarea florilor, crește rezistența plantelor la stresul abiotic și îmbunătățește calitatea producției, fiind unul dintre cele 3 macroelemente esențiale. Caracteristica principală a acestui element este imobilitatea în sol, de aceea, în cazul secetei pedologice sau al unor rădăcini tinere, în formare, capacitatea plantei de a-l absorbi este limitată.

În schimb, fosforul are mobilitate ridicată în plantă, astfel încât trebuie furnizat într-o formă solubilă în apă, ușor de preluat prin perișorii absorbanți ai tinerei rădăcini, cum este în cazul PANNON STARTER (anhidridă fosforică). Drept urmare, acest macronutrient devine disponibil pentru plante și, mai mult, este eliberat treptat, în funcție de nevoile tinerei plăntuțe, întrucât sistemul radicular are acces direct la el, datorită microgranulelor plasate lângă sămânța germinată.

Printre avantajele produsului se numără furnizarea acestui macroelement în doza optimă, deoarece fosforul aplicat în exces generează dezechilibre în asimilarea unor microelemente de către tânăra plăntuță. Un exemplu este zincul, prezent și el în PANNON STARTER, care are rol în creșterea și diviziunea celulară, ca urmare a activării unor enzime, precum și în formarea rădăcinilor primare și ramificarea rădăcinilor (deficiența de zinc poate inhiba creșterea rădăcinilor laterale).

Zincul îmbunătățește toleranța plantelor de cultură la arșiță, salinitate sau la factori biotici, prin contribuția la producția de antioxidanți și alte molecule de apărare care protejează rădăcinile împotriva stresului oxidativ și a altor condiții adverse. El poate influența interacțiunea plantelor cu microorganismele din sol, inclusiv bacteriile fixatoare de azot și fungii micorizici, care pot spori sănătatea și dezvoltarea sistemului radicular.

Nu în ultimul rând, zincul este un microelement necesar pentru absorbția și transportul altor nutrienți esențiali, cum ar fi fierul și magneziul, care sunt implicati în dezvoltarea și funcționarea sistemului radicular.

Azotul și sulful – elemente în sinergie

Prin aplicarea localizată a fertilizantului microgranulat PANNON STARTER, tânăra plăntuță beneficiază de azot, macroelement esențial, component al aminoacizilor, proteinelor, enzimelor și al moleculei de clorofilă, cu rol în susținerea fotosintezei în plante. Datorită acestui nutrient, planta traversează cu succes etapele cheie din vegetație, dezvoltând o masă foliară bogată și sănătoasă.

Pe lângă azot, fosfor și zinc, produsul conține și sulf, element foarte mobil în sol, predispus la levigare, și cu mobilitate limitată în plantă. În primele stadii de vegetație, sulful ajută tinerele plante să reziste mai bine la stresul climatic, caracteristică importantă în timpul primăverilor reci și umede. Chiar și în cazul unor hibrizi de porumb cu genetică avansată, adaptați unor tehnologii intensive, aportul de azot și sulf din PANNON STARTER este recomandat, deoarece impulsionează răsărirea uniformă și rapidă, și ajută la îmbunătățirea indicilor de calitate ai producției viitoare (conținut de amidon, proteină, MMB etc).

Teste experimentale Ungaria - Pannon Starter la porumb
Teste experimentale efectuate în Ungaria - diferență de dezvoltare a plantelor de porumb

La porumb și la floarea-soarelui, PANNON STARTER se aplică în doză de 20 kg/ha, ultralocalizat, odată cu însămânțarea, într-o singură trecere, direct în brazdele de semințe cu ajutorul unui microgranulator. Produsul nu conține praf, eliminându-se din start riscul de blocare al utilajului, din cauza conglomerărilor.

Referințe dăunători

Carență de azot porumb

Carență de azot floarea soarelui

Carenta de sulf floarea soarelui

Carenta de sulf porumb

Carență de zinc floarea soarelui

Carență de zinc porumb

Carență de fosfor porumb

Carență de fosfor floarea soarelui

Ai nevoie de consultanță de specialitate?