fbpx

Rapița are cerințe ridicate și complexe de nutriție, atât în perioada dinaintea repausului vegetativ, cât și după desprimăvărare și în cursul dezvoltării. Elementele cele mai solicitate sunt azotul, potasiul (de furnizat ideal sub formă de K₂O), fosfosrul (ideal sub formă de P₂O₅), sulful, magneziul, calciul și borul, carențele determinând dezvoltarea insuficientă a culturilor, cu urmări negative asupra productivității.

Articol preluat din revista Profitul agricol nr. 10/2019